Garanti

Alle Varde Brændeovne gennemgår nøje kvalitetskontrol, og vi lægger en ære i at levere et ensartetkvalitetsprodukt hver eneste gang. Når det så er sagt, kan der forekomme fabrikationsfejl, hvorpå vi giver 5 års garanti.

Garantien omfatter ikke:

· Sliddele, såsom Vermiculit i brandkammer, røgvenderplade, glas, pakninger, støbejernsbund eller rysterist.
· Skader, som følge af forkert betjening, som f.eks. overophedning, forkert tilslutning, manglende eller forkert vedligeholdelse mm.
   (se brugermanual)
· Skader, der er forårsaget af ydre påvirkninger af fysisk karakter.
· Transportomkostninger i forbindelse med evt. garantireparation.
· Montering / demontering ved garantireparation.
· Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande.

Al henvendelse vedr. reklamationer skal gå gennem den forhandler hvor brændeovnen er købt. Medbring købsfaktura og billeder.