Korrekt placering af brændeovn

Se tilhørende tegning her:
files/pdf/Diverse_/tegning_til_korrekt_placering_af_braendeovn.pdf

Placering af brændeovn op ad væg: (*
A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bagerste punkt og vinkelret ind mod væggen. (Bag afstand)
B = Afstand til siderne måles fra ovnens side og vinkelret ind mod væggen. (Side afstand)

Placering af brændeovn i et hjørne: (*
A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bagerste punkt og vinkelret ind mod væggen. (Bag afstand)
B = Afstand til siderne måles fra ovnens indfyringsåbning og vinkelret ind mod væggen. (Side afstand)

Placering af brændeovn på en ikke brandbar underlagsplade:
A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bagerste punkt og vinkelret ind mod væggen. (Bag afstand)

Afstand fra ovnens indfyringsåbning ud til underlagspladens kant, skal være minimum 15 cm. Mens afstanden foran
brændeovnen skal være minimum 30 cm.

(*   Placering af brændeovn skal være jvf. brugermanualen.


Gode råd:
Når du skal placere din nye brændeovn skal du altid tage hensyn til følgende:
● Inden du installerer din brændeovn skal du sikre dig, at ovnen opfylder de gældende lovkrav.
● Placer din brændeovn centralt i huset. Det giver den bedste varmefordeling og dermed største glæde af konvektions-varmen.
● Undgå helst at føre skorstenen gennem spær og rygning. Det kan godt lade sig praktisere, men gør den samlede løsning lidt
   mere kompliceret og dermed dyrere.
● Placér helst din brændeovn næsten i midten af huset. (Så skorstenen kommer op gennem taget så tæt på tagrygningen som muligt). Derved bliver din skorsten højest og får derved bedst muligt træk.
● Hent gerne inspiration hos den lokale pejseforhandler.
● Placerer du din brændeovn op ad en ikke brandbar væg, så er der ingen afstands-krav.
● Placerer du din brændeovn op ad en brandbar væg, da gælder afstandskravene som vist til venstre. Den specifikke afstand er 
   angivet bag på brændeovnen.
● Er du i tvivl, så tjek hos din lokale skorstensfejer – det er også ham, der skal godkende den endelige opstilling og montering.